ESA International

Het ESA-project, zoals in 2009 door de initiatiefnemers bedacht, is bedoeld om een groot centrum van uitmuntendheid te worden, dat een 20-tal topsporters zal onthalen uit Brussel, België, Europa en internationaal. Dit project, bekeken op een veel langere termijn dan het ESA-Arena-project, is onderwerp van een haalbaarheidsstudie gefinancierd door Beliris tot € 750.000. Deze zal volwassen atleten uit alle sporttakken en van verschillende afkomsten laten profiteren van het samenbrengen van bedrijfskennis en universiteiten.

De Beliris studie heeft als ambitie om de uitvoeringsmodaliteiten (locatie, stedenbouw, architectuur, apparatuur) van het centrum in kaart te brengen. In dit verband zal zij zich bezighouden met  het onderzoeken of het wenselijk is een looppiste in de buurt te voorzien. Daaropvolgend, zal ze zich toespitsen op de aanleg van de infrastructuur die tot 35.000 mensen kan ontvangen. Bovendien zal ze bekijken om een Huis van de Sport te creëren, om daar verschillende sportbonden en organen van de Belgische en Europese sport samen te brengen. Zij is van plan om een financieel plan voor investeringen op te stellen,  een exploitatie- en een afbetalingsplan. Ook zal de juridische en institutionele haalbaarheid gescreend worden.

Het onderzoek zal onafhankelijk gebeuren en zal niet beïnvloed worden door de centrum geometrie. De opdracht werd toegekend aan het consortium Deloitte – ARUP – VUB na een studie van 4 jaar. De conclusies moeten afgerond worden tegen het einde van februari 2017. De resultaten moeten in  een symposium gepresenteerd worden in het voorjaar van 2017.

Het financiële plan, dat zal bestudeerd worden door Beliris, zal aantonen dat het grootste gedeelte van de financiering uit privé investeringen zal komen via inhoudingsmechanismen voor de verhoogde aftrek van investeringen, terwijl een deel van de financiering van de operationele kosten zal gewaarborgd worden door de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor sport. Het aandeel van RBC en andere overheden is in deze investering nog niet volledig vastgesteld, maar moet een minderheidsaandeel vertegenwoordigen van een investering met 100 miljoen voor het centrum van uitmuntendheid.